Poetes de la primera edició (2007)

Poetes de la primera edició (2007)

Poetes de la segona edició (2008)

Poetes de la segona edició (2008)

Poetes de la tercera edició amb el Mag Hausson (2009)

Poetes de la tercera edició amb el Mag Hausson (2009)

Poetes de la quarta edició (2010)

Poetes de la quarta edició (2010)

Poetes de la cinquena edició (2011)

Poetes de la cinquena edició (2011)

Poetes de la sisena edició (2012)

Poetes de la sisena edició (2012)

Poetes de la setena edició (2013)

Poetes de la setena edició (2013)

Poetes de la vuitena edició (2014)

Poetes de la vuitena edició (2014)

Poetes de la novena edició (2015)

Poetes de la novena edició (2015)

Poetes de la desena edició (2016)

Poetes de la desena edició (2016)

Poetes de l'onzena edició (2017)

Poetes de l’onzena edició (2017)

Poetes de la dotzena edició (2018)

Poetes de la dotzena edició (2018)

Poetes de la tretzena edició (2019)

Poetes de la tretzena edició (2019)