Poetes de la primera edició (2007)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la primera edició (2007)

Poetes de la segona edició (2008)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la segona edició (2008)

Poetes de la tercera edició amb el Mag Hausson (2009)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la tercera edició amb el Mag Hausson (2009)

Poetes de la quarta edició (2010)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la quarta edició (2010)

Poetes de la cinquena edició (2011)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la cinquena edició (2011)

Poetes de la sisena edició (2012)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la sisena edició (2012)

Poetes de la setena edició (2013)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la setena edició (2013)

Poetes de la vuitena edició (2014)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la vuitena edició (2014)

Poetes de la novena edició (2015)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la novena edició (2015)

Poetes de la desena edició (2016)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la desena edició (2016)

Poetes de l'onzena edició (2017)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de l’onzena edició (2017)

Poetes de la dotzena edició (2018)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la dotzena edició (2018)

Poetes de la tretzena edició (2019)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la tretzena edició (2019)

Poetes de la catorzena edició (2021)

Clicar per veure els poetes individualment
Poetes de la catorzena edició (2021)